Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez konieczności podawania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru (tzn. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, ale inną niż przewoźnik). Aby zachować ten termin, wystarczy przed jego upływem wysłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru, należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@kanister-unipak.pl, numer telefonu: 534-432-720, osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub wysłać do siedziby Sprzedawcy: UNIPAK Agnieszka Skorupska, ul. Prusa 12, 69-200 Sulęcin, NIP: 429-003-57-17.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji Konsumenta lub mająca służyć jego zindywidualizowanym potrzebom;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zabezpieczonym/zapieczętowanym opakowaniu, której zwrot po otwarciu opakowania nie jest możliwy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W sytuacji, gdy Konsument wyrazi chęć odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania, cech i charakteru Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do momentu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

o